Sokszínűség Oktatási Munkacsoport

Iskolai zaklatás és kirekesztés - szakemberek tapasztalatai a 2019/20-as tanévben


A Háttér Társaság által koordinált Sokszínűség Oktatási Munkacsoport (www.sokszinusegoktatas.huhttps://www.facebook.com/sokszinuseg/) azért indította útjára az alábbi kérdőívet, hogy feltérképezze a pedagógusok, iskolapszichológusok, iskolai szociális segítők és más iskolai dolgozók általános és járványhelyzet alatt megélt tapasztalatait és szükségleteit az iskolai zaklatás és kirekesztés megelőzésével, kezelésével kapcsolatban. 

A kérdőív során gyakran használjuk az iskolai (vagy kortárs) zaklatás és bántalmazás kifejezést. Ez alatt olyan, diákok között előforduló szóbeli, fizikai, kapcsolati, társas viszonyokat érintő, illetve internetes megnyilvánulásokat értünk, amelynek célja egy-egy diák vagy diákok egy csoportjának megalázása, megfélemlítése, kirekesztése. 

Iskolai zaklatás a diákokat számos okból érheti. A zaklatásnak egy speciális típusa az, amikor a diákot valamely tulajdonsága, társadalmi csoporthoz tartozása (pl. vallása, etnikai hovatartozása, nemi identitása vagy szexuális irányultsága) miatt éri zaklatás. Az ilyen típusú zaklatásra előítéletes alapú vagy kisebbségi diákok elleni zaklatásként hivatkozunk a kérdőívben.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim; a kitöltés kb. 15 percet vesz igénybe.